HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

3rd INDUSTRY 4.0 SUMMIT & EXPO

Podujatia

Industry 4.0 Summit & Expo je najväčším britským podujatím venovaným tematike Industry 4.0.

Poskytuje prehľad (britskej) štátnej politiky v tejto oblasti, dáva priestor pre názory vedúcich expertov, pre informácie o možnostiach podpory a prístupu k financovaniu. Na prezentácií  rôznych aplikácií 4.0 ukazuje možnosti, ktoré Industry 4.0 prináša pre podnikanie.

 

Súčasťou je aj rad sprievodných akcií venovaných akademickému výskumu, robotike a pod.

 

Viac  informácií nájdete na stránke podujatia