HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

2nd Smart City Exchange Forum by FinEst Centre for Smart Cities

Podujatia

 • Začiatok
  27.01.2022, 09:00
 • Koniec
  27.01.2022, 12:45
 • Typ podujatia
  Fórum
 • Organizátor
  TalTech - Tallinna Tehnikaülikool and FinEst Centre for Smart Cities
 • Miesto konania
  online
 • Odkaz na webovú stránku
smart City Exchange forum
Smart City Exchange Forum

27. januára 2022 od 9:00 do 12:45 sa uskutoční podujatie „Smart City Exchange Forum“.

Smart City Exchange Forum je každoročné podujatie FinEst Centre vytvorené so zámerom ponúknuť platformu na transfer znalostí a diskusie o praktických, ale aj teoretických otázkach súvisiacich s výskumom a praxou inteligentných miest. Tiež ponúknuť viditeľnosť začínajúcim výskumníkom v oblasti Smart City.

Fórum je v súčasnosti hybridným online podujatím kvôli pandémii COVID, ale s nádejou, že sa v blízkej budúcnosti stane dôležitým miestom stretnutia pre všetkých zainteresovaných v inteligentných mestách z výskumu, miestnych a národných vlád, občianskych komunít a partnerov zo súkromného sektora.

Cieľom fóra je komunikovať obsah výskumu FinEst Centre a zlepšiť spoluprácu a vytváranie sietí medzi výskumníkmi z Estónska a Fínska, ako aj medzi mestami, tvorcami politiky, občanmi, mimovládnymi organizáciami, MSP a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami pre rozvoj trvalo udržateľného rozvoja, odolnejšie a inteligentnejšie mestské prostredie. Zdieľajte praktické a zaujímavé príklady z iných miest a inštitúcií, ako aj klásť kritické otázky o procesoch prechodu Smart City.

Viac informácií a program

Zdroj: https://taltech.ee; https://www.finestcentre.eu, zverejnené: 21. 12. 2021, autor: rpa