HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

12. fórum koľajovej dopravy

Podujatia

Témy:

Rozvoj železničnej dopravy v EÚ a na Slovensku v období 2014-2020.

Integrácia verejnej osobnej dopravy a cezhraničné prepojenia.

Konkurencieschopnosť a výzvy pre železničnú dopravu.