HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

10th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields (BCRRA 2017)

Podujatia

 • Začiatok
  28.6.2016, 09:00
 • Koniec
  30.6.2016, 17:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  National Technical University of Athens
 • Miesto konania
  Divani Caravel Conference Halls
 • Štát
  Grécko
 • Odkaz na webovú stránku

Pozývame Vás na konferenciu s názvom  – 10th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields (BCRRA 2017), ktorá sa bude konať v dňoch 28 – 30.júna 2017 v Athenach.

Pripomíname Vám možnosť zasielať abstrakty na túto konferenciu.
 
Sledujte webové stránky konferencie (www.bcrra2017.com) pre aktualizácie, najnovšie správy a dôležité termíny.

Konferencia BCRRA 2017 bude rozoberať aspekty týkajúce sa materiálov, laboratórnych vyšetrení, projektovania, výstavby, údržby a riadiacich systémov dopravnej infraštruktúry so zameraním na cesty, železnice a letiská. Ďalej aspekty týkajúce sa nových materiálov a ich charakterizáciu, alternatívne rehabilitačné techniky, technologický pokrok, rovnako ako udržateľnosť spodku vozovky a železničných tratí.
 
Abstrakty by mali byť predložené prostredníctvom webových stránok konferencie (www.bcrra2017.com) a bude podrobne preskúmané. Po akceptovaní abstraktov budú autori vyzvaní k predloženiu plných verzíí, ktoré budú preskúmané poprednými vedcami v obore. Všetky prijaté príspevky budú publikované CRC-Taylor & Francis Group a budú indexované v EI a Scopus. Kompendium referátov bude predložený k položke SCI.

 Sledujte web stránku alebo kontaktujte na pavnet@central.ntua.gr.