Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Mentoring projektov Horizont

Pripravujete žiadosť v rámci programu Horizont Európa? Posuňte sa vpred vďaka mentoringu!

Využite mentoringový program projektu SK4ERA. Požiadajte o konzultáciu ku spracovanej žiadosti národný kontaktný bod podľa príslušnosti k programovej oblasti HORIZONT EURÓPA, požiadajte o sprostredkovanie poradenstva mentora a dohodnite si podmienky.

Mentor vám poskytne odborné poradenstvo, pripomienky a odporúčania na zlepšenie vašej žiadosti v záverečnej fáze jej  prípravy a prispeje tak k zvýšeniu jej  kvality, efektívnosti a konkurencieschopnosti v konkurenčnom prostredí európskeho priestoru. Hlavnou výhodou mentoringu je odborný pohľad špičkového uznávaného odborníka na pripravený návrh a jeho súlad s požiadavkami programu a kritériami hodnotenia.

Vzájomný vzťah mentora a žiadateľa je dobrovoľný.

Keďže rozpočet na mentoring je obmedzený, pre jeho priznanie sa zohľadní stupeň pripravenosti žiadosti a poradie uplatnenia požiadavky.

Podrobnejšie informácie a podmienky nájdete v dokumente Mentoringová schéma

Kontakty na Národné kontaktné body Horizont Európa