Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Interaktívne mapy podporených projektov
EIC Accelerator: anotovaný formulár projektového návrhu
EIC Pathfinder: Príručka úspešného žiadateľa

Uzávierky výziev predĺžené!

Potrebujete poradiť?
Kancelária NCP je tu pre Vás online aj na telefóne!

H2020 VIRTUÁLNE kooperačné podujatie

24.6.2020

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Horizont 2020

HORIZONT 2020 je názov programu Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií. Horizont 2020 je od roku 2014 na nasledujúcich 7 rokov hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa napĺňajú záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii…

Pokračovať na horizont 2020

Podpora HORIZONTU 2020 na Slovensku

Implementácia programu Horizont 2020 spadá do kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je národným koordinátorom Horizontu 2020 na Slovensku. Ministerstvo navrhuje a v spolupráci s partnermi (Centrum vedecko-technických informácií SR a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja) realizuje opatrenia na podporu účasti slovenských univerzít, výskumných organizácií a podnikov v Horizonte 2020.

Podpora zvýšenia účasti slovenských organizácií v porovnaní s predchádzajúcimi programami (napr. 7. RP) je zakotvená aj novom strategickom dokumente pre slovenskú vedu do roku 2020 „Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR – RIS3 SK“ a jednou zo základných priorít politiky v oblasti výskumu a vývoja v nadchádzajúcom období …

Pokračovať na podporu horizontu 2020