Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Základné informácie

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) bola zriadená v roku 2005. APVV je ako rezortná organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) jedinou národnou grantovou agentúrou zriadenou na účel podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na riešenie projektov:

  • výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odboroch vedy a techniky,
  • v rámci programov agentúry,
  • v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, projektov v rámci účasti SR v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív EÚ v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu.

 

Hlavným poslaním agentúry je:

  • podporovať špičkový základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky vrátane interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu, ktoré uskutočňuje sektor vysokých škôl, štátny sektor výskumu a vývoja, podnikateľský a neziskový sektor výskumu a vývoja a fyzické osoby výskumu a vývoja v zmysle živnostenského zákona,
  • napĺňať vybrané zámery a ciele v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky prostredníctvom programov agentúry schválených vládou na návrh ministra školstva,
  • stimulovať účasť subjektov výskumu a vývoja v SR v medzinárodných a európskych programoch a iniciatívach, ako aj podpora dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce v oblasti vedy a techniky.

 

Podanie žiadosti

Elektronická služba umožňuje podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu. Pred podaním žiadosti sa zaregistrujte do Portálu APVV v prípade, že ešte nemáte vytvorené konto. Žiadosti sa podávajú cez elektronický systém. Žiadosť je možné podať len pre práve otvorené výzvy.

 

 

Úprava schváleného projektu

Elektronické služby umožňujú úpravu už schváleného projektu, správu finančných prostriedkov projektu a riešiteľského kolektívu. Úprava schváleného projektu sa realizuje cez elektronický systém kliknutím na “Správa projektu”, prípadne na “Uprav projekt” v riadku príslušnej výzvy.