Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kontakt

Adresa sídla
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
811 07 Bratislava


Korešpondenčná adresa
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
P.O.BOX 839 04
839 04 Bratislava 32
IČO: 30 797 764
Sekretariát: +421 2 572 04 501
E-mail: agentura@apvv.sk 

 


Podatelňa – úradné hodiny
Pondelok  9:30 – 12:00  13:00 – 14:30
Utorok      9:30 – 12:00  13:00 – 14:30
Streda       9:30 – 12:00  13:00 – 14:30
Štvrtok      9:30 – 12:00  13:00 – 14:30
Piatok        9:30 – 12:00  13:00 – 14:00