Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Kontakt

Ing. Peter Wachter
projektový manažér pre odborné aktivity projektu SK4ERA

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 05 Bratislava
tel.: 02/69 253 148
mobil: 0917 733 516
email: peter.wachter@cvtisr.sk

Kontakt pre program Horizont Európa

Ing. Kvetoslava Papanová
Koordinátorka národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 05 Bratislava
tel.: 02/69 253 169
mobil: 0917 733 509
email: kvetoslava.papanova@cvtisr.sk