Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový program EÚ pre obdobie 2014-2020 spája všetky doteraz existujúce programy EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, a po prvý raz zahŕňa aj podporu športu. (Patria sem: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig a Jean Monnet Programme, Program Mládež v akcii, Päť programov medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Programy spolupráce s industrializovanými krajinami v oblasti vyššieho vzdelávania, Nový program Sport Action).


Program Erasmus+ je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Jeho rozpočet je 14,7-miliardy EUR. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4-milióny ľudí vrátane 2- miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti. Študenti plánujúci absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, na ktoré sú vnútroštátne granty alebo pôžičky k dispozícii len zriedka, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na pôžičky. Erasmus+ poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a na partnerstvá medzi univerzitami, vyššími strednými školami, strednými školami, podnikmi a neziskovými organizáciami. Zo Slovenska už program Erasmus využilo viac ako 20 000 mladých ľudí a ich počet každým rokom výrazne rastie.

 

Ciele

Cieľom programu Erasmus+ je prispieť k stratégii Európa 2020 pre rast, zamestnanosť, sociálnu rovnosť a začlenenie, ako aj k cieľom strategického rámca EÚ pre spoluprácu vo vzdelávaní a v odbornej príprave ET 2020.


Cieľom programu Erasmus+ je takisto podporovať udržateľný rozvoj svojich partnerov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a prispievať k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ pre mládež.


Medzi osobitné témy, na ktoré sa zameriava tento program, patria:

 

Viac informácií v slovenskom jazyku
Viac informácií v anglickom jazyku 

 

Podrobnejšie informácie o týchto príležitostiach vrátane kritérií oprávnenosti sú k dispozícii v sprievodcovi programom Erasmus+. Pre niektoré dostupné príležitosti existuje príručka orientačného financovania.

Národný kontaktný bod

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Národná agentúra pre Erasmus+ pod SAAIC a IUVENTA)