Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Digitálna Európa je nový program, prostredníctvom ktorého sa financuje rozsiahle zavádzanie najmodernejších technológií, ako napr. umelá inteligencia, vysoko výkonná výpočtová technika a najnovšie nástroje v oblasti kybernetickej bezpečnosti, s cieľom urýchliť digitálnu transformáciu európskych spoločností a hospodárstiev. Program sa realizuje v období rokov 2021 – 2027.

 

Program je výsledkom dôraznej snahy EÚ o to, aby digitalizácia priniesla čo najväčší prospech jej spoločnostiam a ekonomikám, aby EÚ bola nezávislejšia v kľúčových technológiách a aby dosiahla vyššiu konkurencieschopnosť. Program nám pomôže vybudovať najmodernejšie špičkové a bezpečné digitálne služby pre všetkých občanov a podniky v celej Únii.

 

Posilnené digitálne kapacity majú perspektívu priniesť občanom EÚ skutočnú pridanú hodnotu, najmä v kontexte hospodárskej obnovy po pandémii COVID-19. Z aktuálneho vývoja je možné pozorovať tendenciu rastúceho významu digitálnych technológií a profilovania sa digitálnych služieb ako sektoru dominantného pre hospodársky rast. 

 

Program Digitálna Európa (skr. DIGITAL) bol zriadený Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/694 z 29. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje program Digitálna Európa a zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2015/2240 (Ú.v. EÚ L 166, 11.5.2021, s. 1) .

 

Viac aktuálnych informácií je možné nájsť na materskej stránke programu DIGITAL.

 

Viac informácií:

Ako si nájsť európskeho partnera a zapojiť sa do konzorcia

 

Viac info o priamo riadenom programe

 

Aktuálne publikované výzvy v rámci programu Digitálna Európa na Funding and Tenders portáli

 

V prípade otázok k programu Digitálna Európa: tel. 02/2092 8210, e-mail: ProgramDIGITAL@mirri.gov.sk

Rozpočet programu Digitálna Európa v programovom období 2021 – 2027 predstavuje sumu 8,638 mld. EUR. Z programu Digitálna Európa sa financujú projekty v šiestich kľúčových oblastiach, z ktorých má každá svoj orientačný rozpočet:

  • Špecifický cieľ 1: Vysokovýkonná výpočtová technika 2,077 mld. EUR
  • Špecifický cieľ 2: Umelá inteligencia 1,842 mld. EUR
  • Špecifický cieľ 3: Kybernetická bezpečnosť a dôvera 1,530 mld. EUR
  • Špecifický cieľ 4: Pokročilé digitálne zručnosti 0,517 mld. EUR
  • Špecifický cieľ 5: Zavádzanie a najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita 1,022 mld. EUR
  • Špecifický cieľ 6: Polovodiče 1,650 mld. EUR


Program Digitálna Európa je doplnkom viacerých ďalších programov na podporu digitálnej transformácie, napríklad programu Horizont Európa, ktorý je zameraný na výskum a technologický rozvoj, ako aj digitálnych aspektov Nástroja na prepájanie Európy. Okrem toho sa v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v národných plánoch obnovy a odolnosti musí najmenej 20 % výdavkov vyčleniť na digitálnu transformáciu.

Digitálna Európa zároveň podporuje dvojitý cieľ Únie: dosiahnuť zelenú a digitálnu transformáciu a posilňujúcu odolnosť a otvorenú strategickú autonómiu Únie.

 

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021-2027, vznikli v roku 2023 Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH).

 

Jedná sa o samostatné organizácie alebo koordinované skupiny organizácií (konzorciá) s doplnkovými odbornými znalosťami s neziskovým cieľom, ktoré podporujú spoločnosti – najmä malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou kapitalizáciou alebo verejný sektor v oblasti digitálnej transformácie.

Sú to jednotné kontaktné miesta v každom členskom štáte EÚ, ktoré pomáhajú spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie.

Koordinátor programu Digitálna Európa na Slovensku

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Sekcia digitálnej agendy

Sídlo  |  Pribinova 25 | 811 09 Bratislava | Slovenská republika

Kontakt | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)

 

Národný kontaktný bod

Ing. Marek Tóth

Sekcia digitálnej agendy, MIRRI SR

Pribinova 25 | 811 09 Bratislava | Slovenská republika

Tel. +421 2 2092 8210 

marek.toth@mirri.gov.sk  

 

Národný kontaktný bod špecificky v oblasti kybernetickej bezpečnosti je Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) – email: projekty@cybercompetence.sk (www.kyberkomunita.sk , tel. +421 2 6869 3511).