Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Creative Europe

Iné európske programy

Nová generácia podporných programov MEDIA a Kultúra funguje pod spoločnou hlavičkou Kreatívna Európa (Creative Europe), na roky 2014 - 2020. Celkový rozpočet programu je 1,46-miliardy EUR.


Nový program v sebe zahŕňa podprogram Kultúra, ktorý bude podporovať divadelné a vizuálne umenie, kultúrne dedičstvo a ďalšie oblasti, a podprogram MEDIA, prostredníctvom ktorého sa bude financovať filmový a audiovizuálny sektor. Nová medzisektorová oblasť bude podporovať spoluprácu v oblasti politiky, prierezové opatrenia a nový nástroj finančnej záruky, ktorý bude v prevádzke od roku 2016.


Program Kreatívna Európa bude okrem toho podporovať aj iniciatívu Európske hlavné mestá kultúry, značku Európske kultúrne dedičstvo, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a päť európskych cien (cenu EÚ za kultúrne dedičstvo Europa Nostra, cenu EÚ za súčasnú architektúru, cenu EÚ za literatúru, cenu European Border Breakers a cenu programu EÚ MEDIA).


V rámci programu sa minimálne 56 % rozpočtu pridelí podprogramu MEDIA a minimálne 31 % podprogramu Kultúra. Toto rozdelenie zhruba odzrkadľuje podiel financií, ktoré príslušné oblasti dostávajú v súčasnosti. Maximálne 13 % rozpočtu sa pridelí medzisektorovej oblasti, do ktorej spadá aj podpora informačných kancelárií programu Kreatívna Európa v každej zúčastnenej krajine. Tieto kancelárie poskytujú poradenstvo potenciálnym príjemcom. Približne 60-miliónov EUR je vyčlenených na podporu spolupráce v rámci tejto politiky, posilnenie inovačných prístupov získavania publika a podporu nových obchodných modelov.

 

Program Kreatívna Európa podporí:

  • 250 000 umelcov a profesionálov z oblasti kultúry, respektíve ich diela, čo im umožní osloviť nové publikum aj mimo svojej krajiny,
  • viac ako 800 európskych filmov, ktoré získajú podporu na distribúciu, vďaka čomu ich bude môcť vidieť publikum v celej Európe aj vo svete,
  • minimálne 2 000 európskych kín, ktoré získajú finančnú podporu za predpokladu, že aspoň 50 % premietaných filmov bude z Európy,
  • viac ako 4 500 kníh a iných literárnych prác, ktoré získajú finančnú podporu na preklad, vďaka čomu ich autori prerazia na nové trhy a čitatelia si ich budú môcť vychutnať v materinskom jazyku,
  • tisícky kultúrnych a audiovizuálnych organizácií a profesionálov v tejto oblasti, ktorí budú môcť poskytnuté financie využiť na odbornú prípravu zameranú na získavanie nových zručností a na posilnenie svojich schopností pracovať na medzinárodnej úrovni.

Európsky kultúrny sektor a oblasť tvorivých činností predstavujú 4,5 % HDP EÚ a zamestnávajú viac ako 8-miliónov ľudí. Program Kreatívna Európa im umožní ešte viac prispievať k európskemu hospodárstvu tým, že budú môcť využívať príležitosti, ktoré ponúka éra globalizácie a digitalizácie. Navyše im tiež pomôže prekonať prekážky, akými sú fragmentácia trhu a ťažkosti pri získavaní financií, a umožní im prispievať k lepšej tvorbe politiky tým, že im uľahčí výmenu skúseností a know-how.

Creative Europe Desk Slovakia

 

Korešpondenčná adresa: 
Slovenský filmový ústav
Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32
811 09 Bratislava


Adresa pre osobné stretnutie:
Grösslingová 45, 1. poschodie
811 09 Bratislava

 

Vzhľadom na okolnosti šírenia COVID-19 bude Kancelária Creative Europe Desk až do odvolania zatvorená. Na Vaše otázky radi odpovieme na týchto kontaktoch:

MEDIA
Vladimír Štric
Vedúci kancelárie CED
Tel.: +421 907 702 091
E-mail: vladimir.stric@cedslovakia.eu


Veronika Paštéková
Koordinátor
Tel.: 0910523352
E-mail: veronika.pastekova@cedslovakia.eu


Kultúra
E-mail: kultura@cedslovakia.eu

Zuzana Duchová
Koordinátorka
Tel.: +421 907 467 598
E-mail: zuzana.duchova@cedslovakia.eu


Natália Urblíková
Koordinátorka
Tel.: +421 917 600 472
E-mail: natalia.urblikova@cedslovakia.eu