HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zapojte sa do verejnej konzultácie k programu ESPON – Program pre harmonický rozvoj Európy 2021 – 2027

Aktualita

Európska komisia dáva priestor odbornej aj laickej verejnosti zúčastniť sa verejnej konzultácie o novom programovom období programu Európskej pozorovacej siete pre Európsku teritoriálnu spoluprácu a kohéznu politiku (ESPON) 2021 – 2027 a jeho strategickému smerovaniu.

V prípade, že sa chcete aj Vy vyjadriť k pripravovanému programu, môžete tak urobiť najneskôr do 19.8.2020 prostredníctvom krátkeho online dotazníka dostupného na: espon.eu/consultation-2027

Zdroj: EUSDR, zverejnené: 7.8.2020, autor: akr