HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Z projektu Erasmus+ vzišli aj učebné pomôcky nevidiacim

Aktualita

Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave pri prezentácii projektu na záverečnej konferencii. Zdroj: https://casopisduha.sk

Štyri dotykové hovoriace knihy z programu Erasmus+ v gestorstve Európskej komisie priniesol dvojročný medzinárodný projekt Tatabooks (Talking Tactile Books for Visually Impaired Children), ktorý manažoval rakúsky Economica Institut für Wirtschaftsforschung a v oblasti e-learningu Research Studios Austria FG. Unikátne pomôcky vytvorila slovenská spoločnosť ARNO – G a organizácia Trnka.

Interaktívnejšie vyučovanie

„Žiakom spestria biológiu, geológiu, geografiu, históriu aj individuálne tyflopedické cvičenia a využitie kníh závisí tiež od kreativity učiteľa,“ uviedla Dušana Blašková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave navrhla knihu s témou geológia, Brno vybralo ľudské telo, Viedenčania prvé oboplávanie sveta a Budapešťania mobilitu a dopravu. Koncom roku 2023 boli podklady na 3D tlač, sprievodné nahrávky audioopisov aj e-learning k dispozícii ktorejkoľvek škole v Európskej únii a na webovej stránke projektu.

Jean Monnet učí o EÚ

Prihlášku do najnovšej výzvy Európskej komisie na vzdelávanie učiteľov základných, stredných a odborných škôl o Európskej únii treba podať do 1. februára 2024 a maximálny príspevok je 300 000 EUR. Centralizované projekty Jean Monnet v roku 2023 boli zo Slovenska vybrané štyri a implementovať ich mali univerzity v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Ružomberku.

Viac informácií:

TaTaBooks – Talking Tactile Books for Visually Impaired Children

Hmatom a sluchom za poznaním

Zdroj: HN; https://casopisduha.sk, zverejnené: 2. 2. 2024, autor: rpa