HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a v Rakúsku

Aktualita

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. 02. 2004 vo Viedni, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a v Rakúsku na roky 2021 – 2022.

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 21 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
  • zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Dátum ukončenia výzvy: 1. 12. 2020.

Viac informácií o výzve

Zdroj: MŠVVaŠ SR, zverejnené: 28.10.2020, autor: rpa