HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva Inovačné poukážky Slovensko 2.0

Aktualita

No alternative text description for this image
Výzva na inovačné poukážky Slovensko 2.0. Zdroj: https://www.inovujme.sk

Slovenskí podnikatelia majú opäť možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila výzvu na inovačné poukážky Slovensko 2.0.

Po štyroch úspešných výzvach počas uplynulého roka majú podniky opäť možnosť žiadať o poukážku od 4. júla 2022. Tentokrát je pomoc zameraná na spracovanie surovín a polotovarov, rozvoj odolných a zdravých potravín a na zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch.

Finančnú podporu aj tentokrát sprostredkúva národný projekt inovujme.sk, výška spolufinancovania je 15 % celkovej ceny inovácie. Hodnota poukážky je od dvoch do 10 000 EUR. 

Ako uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš: „Rozhodli sme sa reagovať na potreby slovenských podnikateľov. Pre zvyšovanie cien energií a potravín sme pristúpili k podpore slovenských inovatívnych produktov a služieb práve v týchto oblastiach.“

Výzva potrvá do 4. augusta 2022, zapojiť sa môžu všetky slovenské podniky, ktoré podnikajú minimálne jeden rok. Žiadatelia musia byť fyzické či právnické osoby, ktoré majú sídlo mimo Bratislavského kraja a v minulosti im nebola preplatená inovačná poukážka projektu inovujme.sk. 

Ako dodal Peter Blaškovitš: „Inovačné poukážky Slovensko 2.0 môžu pomôcť napríklad pri zavádzaní nových technológií v potravinárskej výrobe, výskume a vývoji energetických systémov, posilnení potenciálu národných potravinových systémov a tiež pri poradenstve v oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií.“

Podmienky žiadosti o inovačnú poukážku a oblasti finančnej podpory nájdu žiadatelia na webovej stránke www.inovujme.sk. Informácie získajú aj telefonicky, emailom či osobne v piatich regionálnych konzultačných centrách. 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu integrovaná infraštruktúra.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERFD).

Viac informácií

Zdroj: https://www.inovujme.sk, zverejnené: 22. 7. 2022, autor: rpa