HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výskum vo Veľkej Británii financovaný UKRI bude publikovaný v časopisoch s otvoreným prístupom

Aktualita

Vedecké práce pochádzajúce z projektov financovaných agentúrou Britský výskum a inovácie (UK Research and Innovation – UKRI) budú publikované v časopisoch s otvoreným prístupom, oznámila to 6. augusta 2021 financujúca agentúra v súlade s globálnym trendom odklonu od modelov predplatného vo vedeckom publikovaní.

Aktualizované zásady UKRI vyžadujú okamžitý otvorený prístup k recenzovaným výskumným článkom predloženým na publikovanie od 1. apríla 2022. Obsahuje tiež novú požiadavku, aby bol monografiám, kapitolám kníh a upraveným zbierkam vydaným od 1. januára 2024 sprístupnený otvorený prístup do 12 mesiacov od uverejnenia.

Ako uviedla ministerka pre vedu Amanda Sollowayová: Otvorenie britského výskumného systému tak, aby bol prístupný pre všetkých, bude kľúčové pri podpore kolaboratívneho výskumu svetovej triedy a pri urýchľovaní nových objavov.

Nová politika otvoreného prístupu UKRI odzrkadľuje úsilie EÚ o sprístupnenie výskumných dokumentov financovaných z verejných peňazí, ktoré sú otvorené.

„Plán S“ vytvorilo v roku 2018 združenie cOAlition S, konzorcium národných výskumných agentúr a sponzorov z 12 európskych krajín. Od tej doby EÚ nariadila, aby všetky dokumenty pochádzajúce z projektov financovaných prostredníctvom výskumného programu Horizont Európa vo výške 95,5-miliardy EUR, boli uverejňované v časopisoch s otvoreným prístupom.

Ako uviedol Marc Schiltz, predseda skupiny lídrov skupiny cOAlition S a prezident Science Europe: „Po Európskej komisii ďalší ťažký donor s niekoľkomiliardovými ročnými investíciami do výskumu a inovácií teraz prijíma silnú politiku [otvoreného prístupu].“

UKRI spolupracovala s orgánmi financujúcimi vyššie vzdelávanie, aby zaistila, že ich budúce politiky otvoreného prístupu budú v súlade s novou politikou. Okrem toho agentúra každoročne vynaloží až 46,7-milióna libier na pokrytie nákladov na novú politiku.

Ako uviedol Sir Duncan Wingham, výkonný predstaviteľ UKRI pre otvorený výskum: „Prostredníctvom zvýšeného financovania, ktoré poskytujeme na podporu novej politiky, sa snažíme zaistiť udržateľnú podporu výskumníkov a výskumných organizácií pri implementácii otvoreného prístupu a dosahovaní hodnoty za vynaložené peniaze.“

Vydavatelia vedy v Británii túto politiku uvítali, ale vyjadrili obavy z postupného ukončovania modelov predplatného. Ako uviedol Stephen Lotinga, generálny riaditeľ Asociácie vydavateľov: „Stále existujú značné obavy z alternatívnej cesty k vydávaniu časopisov, ktorú dnes schválila UKRI. Táto zelená otvorená prístupová cesta je neudržateľne spojená s modelmi predplatného a mohla by narušiť úsilie o pokračovanie v publikovaní výskumu o vysokých štandardoch kvality, ktorými je Spojené kráľovstvo známe.“

Lotinga ďalej uviedol, že agentúra by mala pomôcť menším vydavateľom dodržať nové pravidlá. Ako dodal Lotinga: Sme pripravení spolupracovať s UKRI a výskumnými inštitúciami v nasledujúcich mesiacoch, aby sme zaistili trvalo udržateľný otvorený prístup.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 9. 8. 2021, autor: rpa