HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výskum netopierov môže viesť k novej liečbe COVID-19

Aktualita

Ako môže základný výskum (frontier research) pomôcť v boji proti súčasnému prepuknutiu choroby COVID-19? Aby sme to zistili, porozprávali sme sa s radom príjemcov grantov ERC, ktorí pracujú v oblasti molekulárnej biológie, virológie, imunológie, epidemiológie a sieťovej vedy. Ako sa ukázalo, veľká časť ich práce sa dá uplatniť v súčasnej situácii a mohla by nám pomôcť pochopiť, predpovedať a obmedziť ohnisko nákazy.

Výskumníčka Emma Teeling z University College v Dubline, ktorá získala projekt ERC, sa venuje výskumu dlhovekosti netopierov a skúma ich imunitnú odpoveď, ktorá im umožňuje tolerovať koronavírusy a ďalšie patogény. Nástroje a poznatky, ktoré vyvinula počas svojho projektu ERC, sa ukázali byť životne dôležité v boji proti COVID-19 a mohli by viesť  k vývoju nových liečebných postupov do  budúcnosti.

Redakcii časopisu The European Research Council Magazine prezradila podrobnosti o výskume netopierov, COVID-19 a o význame základného výskumu pri riešení súčasnej pandémie. Ako dodala Emma Teeling: „Výskum skutočne nemôže byť a nemal by sa úplne predpisovať. Nevedeli by sme, čo je to koronavírus, ak by čínski virológovia neskúmali rôzne kolónie netopierov dlho predtým, ako sa pandémia začala.“

Emma Teeling získala grant ERC v roku 2012.

Zdroj: https://erc.europa.eu, zverejnené: 13.5.2020, autor: rpa