HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výskum a inovácie sú kľúčové pre farmy na vytváranie stratégie „Farm to Fork“

Aktualita

Európska komisia v SR (@ZEKvSR) | Twitter

Stratégia „Farm to Fork“ („ z farmy na stôl “) spája a formuje odvetvia súvisiace s európskym potravinovým systémom na ďalšie desaťročia. Prisudzuje tým výskumu a inováciám v oblasti potravinového systému kľúčovú úlohu pri umožnení nevyhnutného prechodu na udržateľné potravinové systémy. Vyžaduje sa veľká mobilizácia výskumu, inovácií a investícií, aby sa vyvinuli, otestovali, riadili a demonštrovali vplyvné a škálovateľné riešenia pre náš potravinový systém, čo pomôže EÚ dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody a stratégie „Farm to Fork“.

Stratégia vychádza z úspechov programu Food 2030, ktorý presadzuje systematický prístup k politike v oblasti výskumu a inovácií a poskytuje smerovanie do inak fragmentovaného prostredia EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Food 2030 je rámcom politiky EÚ v oblasti výskumu a inovácií na transformáciu potravinových systémov tak, aby priniesli spoločné výhody pre výživu, klímu, obeh a spoločenstvo; a zladili a stimulovali verejné a súkromné investície do výskumu a inovácií, ktoré sú dôležité na posilnenie Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Ako uviedla Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež: „Stratégia „Farm to Fork“ sa zaoberá včasnou a naliehavou transformáciou. Poskytuje potrebný impulz pre politiku v oblasti výskumu a inovácií, aby sa ďalej posilňovala ako hnacia sila prechodu na udržateľné, zdravé a inkluzívne potravinové systémy.“

Viac informácií tu

Farm2Fork

Zdroj: EK, zverejnené: 25.5.2020, autor: rpa