HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výročná správa o činnostiach EÚ v oblasti výskumu a inovácií v roku 2021

Aktualita

No alternative text description for this image
Výročná správa o činnostiach EÚ v oblasti výskumu a inovácií v roku 2021. Zdroj: https://eur-lex.europa.eu

Výročná správa o činnostiach EÚ v oblasti výskumu a inovácií v roku 2021 je k dispozícii! V správe sa poskytuje neúplný prehľad o kľúčových aktivitách EÚ v oblasti výskumu a inovácií v roku 2021 a monitorovaní programov Horizont
Európa, Horizont 2020 a programu Euratom.

Okrem toho tu nájdete informácie o kľúčových aktivitách politiky EÚ v oblasti výskumu v roku 2021, ktoré boli venované riešeniu pandémie COVID-19 a jej dôsledkov, aby podporili zelenú a digitálnu transformáciu a urobili Európu priateľskejšou k inováciám.

Viac informácií:

Výročná správa o činnostiach Európskej únie v oblasti výskumu a technického rozvoja a monitorovaní programov Horizont Európa a Horizont 2020 v roku 2021

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu, zverejnené: 10. 8. 2022, autor: rpa