HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyhlásenie o európskej solidarite a ochrane základných práv v období COVID pandémie

Aktualita

No alternative text description for this image

Pandémia COVID-19 predstavuje vážne výzvy pre spoločnosť v Európe a na celom svete. Mnoho životov už bolo stratených a oveľa viac ľudí sa bojí o svoje zdravie a svojich blízkych. Ekonomický dopad pandémie navyše ľudí stál pracovné miesta a obživu a začala ovplyvňovať pohodu a duševné zdravie ľudí. Účinky tejto mimoriadnej udalosti v oblasti verejného zdravia ovplyvnia celú generáciu.

Skutky solidarity, ktorých sme každý deň svedkami v našich štvrtiach, mestách a po celej Európe slúžia ako maják nádeje. Mladí ľudia oslovujú svojich susedov starších ľudí pri vybavovaní záležitostí, ľudia poskytujú podporu cudzím ľuďom a my sa zjednocujeme demonštrujeme naše uznanie tým zdravotníckym pracovníkom, ktorí nesú na svojich pleciach starostlivosť o pacientov počas tejto pandémie. Jednotlivci, organizácie verejné ako aj súkromné ​​a naprieč rôznymi odvetviami ponúkajú svoje odborné znalosti a kapacity potlačiť túto pandémiu. Zároveň však pozorujeme menej poučný pohľad na ľudí, ktorí sú uviaznutí na štátnych hraniciach, politikov, ktorí sa postavili proti utečencom v Európe v ich ťažkej ​​situácií a utrpení a niekedy nedostatok spolupráce členských štátov pre dobro nás všetkých.

Solidarita sa však stáva veľmi tenkou koncepciou, ak ju uplatníme iba na tých, ktorých je veľmi veľa ako my a ak to prichádza s podmienkami a vyjednávaním. Je najúčinnejšie a zmysluplné, keď bez výhrad sa rozširuje aj na tých, ktorí sú odlišní. V tomto je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, udržať formu solidarity, ktorá je otvorená všetkým, čo si to uvedomujú, že úctu si zaslúžia všetci, a nie výlučne iba tí, ktorí žijú v našom vlastnom meste, regióne alebo krajine.

Viac informácií

Statement on European Solidarity and the Protection of Fundamental Rights in the COVID-19 Pandemic

Zdroj: EK, zverejnené: 9.3.2021, autor: rpa