HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výdavky na výskum sa v roku 2019 zvýšili v sedemnástich členských štátoch EÚ

Aktualita

Research spending

Podľa údajov Eurostatu sa verejné a súkromné ​​výdavky na výskum v roku 2019 zvýšili v sedemnástich členských štátoch EÚ.

Najväčší nárast bol zaznamenaný v Belgicku, kde výdavky na výskum vzrástli v porovnaní s rokom 2018 o 0,22 %, a v Estónsku, ktoré zaznamenalo nárast o 0,2 %. Výdavky klesli v piatich členských štátoch vrátane Dánska, ktoré investovalo 2,96 % svojho HDP do výskumu po tom, čo od roku 2015 trvale dosahovalo cieľovú hodnotu 3 % HDP.

Celková intenzita výskumu a vývoja v EÚ, ktorá predstavuje mieru výdavkov na výskum ako percento HDP, je stále pod 3-percentným cieľom stanoveným v roku 2000 v rámci plánov Európskej komisie na oživenie Európskeho výskumného priestoru (ERA). V roku 2019 predstavovali výdavky na výskum v EÚ 2,19 % HDP, čo predstavuje mierny nárast oproti 2,18 % v roku 2018, keď členské štáty minuli celkovo na výskum viac ako 306-miliárd EUR.

Iba Švédsko, Rakúsko a Nemecko splnili cieľ 3 % v roku 2019, čo je rovnaký počet ako v roku 2000. Pokiaľ ide o národné ciele, iba Nemecko a Cyprus dosiahli svoje výdavkové ciele.

Celkovo súkromný sektor investoval najviac do výskumu, v roku 2019 to bolo 66 % výdavkov, zatiaľ čo 22 % vynaložili univerzity, 11 % vlády a 1 % súkromný neziskový sektor.

Desaťročie pomalého rastu

Od roku 2009 sa priemerné výdavky členských štátov na výskum a vývoj zvýšili z 1,97 na 2,19 % HDP. Ak bude rast pokračovať súčasným tempom aj v nasledujúcom desaťročí, v roku 2030 by výdavky na výskum boli stále výrazne pod úrovňou 3 %.

Niektorým členským štátom sa darí lepšie ako iným. Od roku 2009 vzrástli belgické výdavky na výskum v roku 2019 z 2 na 2,89 % HDP. Poľsko aj Grécko viac ako zdvojnásobili svoje výdavky z približne 0,6 na 1,3 % HDP.

Výdavky na výskum v Írsku zároveň klesli v roku 2019 na viac ako polovicu z 1,61 na 0,78 % HDP. Fínsko, ktoré v roku 2009 investovalo rekordných 3,7 % svojho HDP do výskumu, čo je viac ako v ktorejkoľvek inej krajine EÚ za posledné desaťročie, v roku 2019 investovalo do výskumu 2,79 % HDP.

Minulý týždeň ministri pre výskum EÚ rokovali o opätovnom potvrdení 3-percentného výdavkového cieľa, ako aj o stanovení ďalších cieľov navrhovaných komisiou, ako je zvýšenie priemerných verejných výdavkov na výskum v EÚ na 1,25 % HDP do roku 2030. Zatiaľ čo sa ministri dohodli na zvýšení výdavkov je dôležité, že diskusie o cieľoch budú pokračovať v roku 2021, uviedla nemecká ministerka pre výskum Anja Karliczek.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 2.12.2020, autor: rpa