HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vychádza posledné tohtoročné číslo Akadémie/Správ SAV

Aktualita

Titulná strana najnovšieho čísla časopisu Akadémia/Správy SAV

Čo je za úspechom Slovenskej akadémie vied v tohtoročnom Eset Science Award? Ako pomohla reštrukturalizácia jednému ústavu skvalitniť výstupy jeho vedcov. Čo ukázal online Týždeň vedy a techniky a ďalšie zaujímavé informácie prináša posledné tohtoročné číslo časopisu Akadémia/Správy SAV.

Ako uviedol laureát Eset Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy Ján Dusza z Ústavu materiálového výskumu SAV v rozhovore Keď fyzik verí keramike: „Venujeme sa základnému výskumu, takže náš výstup je zvyčajne publikácia. Často však zájdeme ďalej, aj podstatne ďalej.“

Ako zdôraznil Ladislav Valkovič z Ústavu merania SAV v profile Argumentom je presnosť: „Vždy som pracoval v dobrých vedeckých skupinách, ktoré robili na veciach, ktoré boli nové, posúvali poznanie, boli v tom, čo robili, prvé.“ Na jeseň sa stal v rámci Eset Science Award laureátom kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov.

Ako spomína na reštrukturalizáciu inštitúcie, ktorú vedie, Štefan Faix: Len som jasne vysvetlil, že keď pôjdeme istým smerom, budeme mať kvalitnejšie výstupy a bude sa všetkým ľahšie pracovať.“ Dvanásť rokov stojí na čele košického Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat CB SAV. Ten je už niekoľko rokov súčasťou Centra biovied Slovenskej akadémie vied. Viac v rozhovore Ako ústav vymenil kvartily.

Ako vysvetlil Michal Kšiňan z Historického ústavu SAV v texte pod titulkom Životopis romantika je pre historika výzva: „Štefánikov život bol veľmi romantický. No je jednou z úloh historika, aby si od toho našiel odstup. Aby udalosti, fakty, javy dokázal analyzovať a spracovávať vecným spôsobom. Pritom aby vedel správne poukázať na to, že táto stránka hrala v jeho živote veľmi dôležitú úlohu.“ Je autorom prvej vedeckej biografie Milana Rastislava Štefánika a od júna aj novým členom Predsedníctva SAV.

Ako uviedol Martin Števko z Ústavu vied o Zemi SAV v článku Aj minerál vie byť prestížna záležitosť: „Snažím sa skĺbiť terénnu a laboratórnu prácu.“ Jeho meno tento rok prebehlo médiami v súvislosti s opisom minerálu dobšináit. Za sériu publikácií v oblasti mineralogického výskumu a za objavy nových minerálov na území Slovenskej republiky získal Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov.

Viac informácií:

Akadémia / Správy SAV – časopis Slovenskej akadémie vied

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 13. 12. 2021, autor: rpa