HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vládne výdavky na výskum a vývoj klesli v roku 2021 po obrovskom náraste výdavkov na výskum súvisiacich s pandémiou v roku 2020

Aktualita

Intenzita výskumu a vývoja: Hrubé domáce výdavky na výskum a vývoj ako % HDP v krajinách OECD. Zdroj: https://www.oecd.org

Vládne výdavky na výskum a vývoj v roku 2021 klesli, po výraznom 15% raste v reálnych hodnotách vo výdavkoch súvisiacich s pandémiou na výskum v roku 2020, ktorý bol z veľkej časti zameraný na zdravotníctvo.

Analýza OECD ukazuje, že vlády znížili svoje rozpočty na výskum v roku 2021, rok po tom, čo ich pandémia COVID-19 prinútila zvýšiť verejné výdavky na vedu.

Po výraznom 15-percentnom raste v reálnom vyjadrení v roku 2020, ktorý bol z veľkej časti zameraný na zdravotníctvo, sa odhaduje, že vládne rozpočty na výskum a vývoj pre celú oblasť OECD sa v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 znížili o 4,4 %.

OECD tvrdí, že pokles nie je dostatočne veľký na to, aby kompenzoval zisky v roku 2020, ale signalizuje zníženie vládnych výdavkov na výskum práve vtedy, keď sa zdá, že podnikový výskum a vývoj sa zotavuje.

V správe sa tiež uvádza „trvalé oživenie“ vládnych výdavkov na výskum a vývoj v oblasti obrany v posledných rokoch. Približne 0,15 % HDP v krajinách OECD je vyčlenených na výskum a vývoj v oblasti obrany, čo predstavuje iba 7,5 % usmernení NATO pre celkové výdavky na obranu ako podiel na HDP. USA sú krajinou OECD s najväčším vykázaným rozpočtom na výskum a vývoj na obranu ako percento HDP, za nimi nasledujú Kórea, Francúzsko a Spojené kráľovstvo.

Podľa analýzy OECD, intenzita výskumu a vývoja v SR v roku 2020 dosiahla 0,91 % HDP.

Viac informácií:

OECD Main Science and Technology Indicators

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.oecd.org, zverejnené: 7. 4. 2022, autor: rpa