HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Viac žien vstupuje do vedeckých a technických radov

Aktualita

Scientists and engineers in the EU, 2020,
Vedci a inžinieri v EÚ v roku 2020. Zdroj: Eurostat

V roku 2020 bolo v EÚ takmer 6,6-milióna vedkýň a inžinierok, čo je o 254 500 viac ako v roku 2019, čo predstavuje 41 % celkovej zamestnanosti vo vede a technike.

Podľa sektora boli ženy nedostatočne zastúpené vo výrobe (kde len 22 % vedcov a inžinierov tvorili ženy), zatiaľ čo v sektore služieb bola väčšia rodová rovnováha (46 %).

Medzi členskými štátmi EÚ sa podiel vedkýň a inžinierok v roku 2020 značne líšil, od 52 % v Litve, Portugalsku a Dánsku po 30 % vo Fínsku a 31 % v Maďarsku.

Na regionálnej úrovni NUTS1 tvorili vedkyne a inžinierky väčšinu v 11 regiónoch EÚ:

  • štyri regióny Španielska: Severozápad a Stred po 52 %, Kanárske ostrovy a Severovýchod po 51 %,
  • dva regióny v Portugalsku: Madeira (56 %) a kontinentálne Portugalsko (51 %),
  • Severné a juhovýchodné Bulharsko, východné Poľsko (obe 57 %), severné Švédsko (56 %), ako aj Litva a Dánsko (52 % aj jednotlivé regióny na tejto úrovni podrobnosti).

Na opačnom konci rebríčka bol najmenší podiel vedkýň a inžinierok zaznamenaný v nemeckom regióne Bádensko-Württembersko a v maďarskom regióne Zadunajsko (obe 29 %).

Pre viac informácií:

EU MAP: proportion of women scientists and engineers, 2020 (%, by NUTS 1 regions)
Podiel vedkýň a inžinierok v EÚ v roku 2020. Zdroj: Eurostat

Táto aktualita pripomína Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, ktorý sa oslavuje 11. februára.

Viac informácií:

Eurostat Štatistika vysvetľujúca článok o ľudských zdrojoch vo vede a technike

Eurostat špecializovaná sekcia o vede, technike a inováciách

Eurostat databáza o vede a technike

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 11. 2. 2022, autor: rpa