HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vedec roka SR 2021

Aktualita

Vedec roka 2021
Nominácie: Vedec roka SR 2021. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) aj tento rok vyhlasujú 25. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky Vedec roka SR 2021.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Za rok 2021 a predchádzajúce obdobie organizátori udelia ocenenie v piatich kategóriách:

  • Vedec roka SR/Vedkyňa roka SR
  • Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka
  • Inovátor roka/Inovátorka roka
  • Technológ roka/Technologička roka
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 31. marca 2022 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte podujatia.

Dokumenty k podujatiu Vedec roka SR 2021:

Výzva na zasielanie návrhov na ocenenie

Štatút

Návrhový formulár

Širšie zdôvodnenie nominácie

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Dohoda Spoločných prevádzkovateľov

Slávnostné vyhlásenie Vedca roka 2021 sa má uskutočniť v júni 2022.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 21. 2. 2022, autor: rpa