HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vazil Hudák bude vymenovaný za vyslanca EÚ pre MSP

Aktualita

Európska komisia oznámila 5. mája 2021, že Vazil Hudák bude vymenovaný za vyslanca EÚ pre malé a stredné podniky (MSP). Hudák je bývalý viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) a bývalý slovenský minister hospodárstva. Bude mať dôležitú úlohu pri vykonávaní politík EÚ v oblasti MSP a pri implementácii programu lepšej právnej regulácie. Jeho menovanie sa v súčasnosti finalizuje.

Siet vyslancov MSP, ktorá zaisťuje implementačné úsilie Stratégie pre MSP, najmä prispievaním k práci pracovnej skupiny #SingleMarket Enforcement Task Force. Vyslanec EÚ pre MSP plní túto misiu prostredníctvom pravidelného dialógu s Výborom pre kontrolu regulácie filtrovaním iniciatív EÚ v spolupráci so zainteresovanými stranami MSP. Pravidelne sa konajú stretnutia so zástupcami obchodných organizácií EÚ pre malé a stredné podniky s cieľom umožniť lepší dialóg medzi zainteresovanými stranami a využiť prínosy podnikateľskej komunity do procesu riadenia.

Vyslanec pre MSP prijme okamžité kroky pri aktualizácii priemyselnej stratégie EÚ, ktorá má pre MSP veľa dôsledkov. Zahŕňa prispôsobenú finančnú podporu a opatrenia pre malé a stredné podniky a startupy.

Zdroj: EURADA; EK, zverejnené: 6. 5. 2021, autor: rpa