Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

V rámci výzvy CEF Transport MAP 2020 predložených 100 projektových návrhov

ERA Aktualita

text and logo along with a picture of a building

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) obdržala 100 projektových návrhov požadujúcich spolufinancovanie od EÚ vo výške 369-miliónov EUR do termínu uzávierky 22.marca 2021 výzvy CEF Transport MAP 2020. Vyhodnocovanie projektových návrhov sa začne v apríli 2021 a dohody o grante s úspešnými žiadateľmi sa pripravia od augusta 2021.

Výzva na predkladanie projektových návrhov CEF Transport MAP na rok 2020 bola zverejnená 15. decembra 2020 s celkovým orientačným rozpočtom 200-miliónov EUR (160-miliónov EUR v rámci „všeobecného balíka“ a 40-miliónov EUR v rámci „kohézneho balíka“).

Táto výzva sa zameriava na činnosti súvisiace s cieľom financovania „odstránenie prekážok, zlepšenie interoperability železníc, premostenie chýbajúcich spojení a najmä zlepšenie cezhraničných úsekov“. V rámci tejto výzvy sú podporené iba štúdie.

Žiadatelia predložili v rámci výzvy tieto návrhy:

INEA teraz vyhodnotí všetky predložené projektové návrhy pomocou nezávislých externých hodnotiteľov. Hodnotenie sa začne v apríli 2021 a jeho výsledky budú oznámené v auguste 2021 (orientačne), potom úspešní žiadatelia dostanú výzvu na začatie prípravy dohody o grante.

Zdroj: EK, zverejnené: 23.3.2021, autor: rpa