HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

V Košiciach vytvoria jedinečné regionálne centrum zamerané na bezemisné technológie a rozvoj vzdušnej mobility

Aktualita

Lietadlo na letisku. Zdroj: iStockphoto.com
Hydrogen Aviation Valley Košice. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

3. októbra 2022 Technická univerzita v Košiciach privítala v rámci Európskeho týždňa vodíka odborníkov na úvodnom pracovnom stretnutí a workshope Hydrogen Aviation Valley Košice zameranom predovšetkým na prezentáciu vízie regionálneho centra európskeho významu. Hlavnými cieľmi bude rozvoj vzdušnej mobility a zavedenie bezemisných technológií do užívania v regióne.

Organizátori podujatia a hlavní partneri iniciatívy na čele s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a so zástupcami Košického samosprávneho kraja privítali v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM v Košiciach predstaviteľov vedy, výskumu a regionálnej samosprávy vyše šiestich európskych krajín.

V hlavnej sekcii podujatia odprezentovali svoje vízie spájania sa naprieč firmami riaditelia podnikov Clean Aviation a Clean Hydrogen Joint Undertaking. Okrem opisu svojho poslania a nápadov prispeli aj odporúčaniami, ktoré by mohli spoluprácu na regionálnej i na európskej úrovni posunúť ďalej.

Podpísali Memorandum o spolupráci

Hydrogen Aviation Valley Košice zároveň spečatilo svoju cestu Memorandom o spolupráci, ktoré podpísal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Peter Korba.

V rámci ďalšej spolupráce sa okrem výskumu a implementácie bezemisných technológií do dopravy dohodli aj na tom, že budú hľadať spôsoby, ako rozvíjať mestskú vzdušnú mobilitu a integrovať do dopravy bezpilotné vzdušné systémy a virtuálnu realitu.

Ako uviedol Trnka: „Stupňujúca sa klimatická kríza prebúdza poplašné zvony po celom svete. V Košickom kraji pritom vyprodukujeme asi tretinu CO2 na Slovensku. Sme si toho vedomí, a preto sme sa rozhodli ako prvý slovenský región vybudovať vlastnú vodíkovú stratégiu. V súčasnosti už pracujeme na spustení prevádzky prímestských autobusov, ktoré budú poháňané vodíkom. Realitou by sa mali stať do štyroch rokov. Okrem toho dlhodobo podporujeme aj rozvoj košického letiska tak, aby sme vyhoveli nielen záujmu obyvateľov východného Slovenska, ale aj ďalších častí krajiny.“

Zníženie uhlíkovej stopy leteckého priemyslu podľa neho jednoznačne nie je len lokálny, ale, žiaľ, aj globálny problém. „Preto sa púšťame do medziregionálnej a medzinárodnej spolupráce,“ dodal Trnka.

Významný partner projektu, regionálna samospráva, zasa intenzívne vníma potrebu prepojenia sa s odbornými kapacitami. Ako poznamenal Korba: „Letecká fakulta nadväzuje na viac ako 60-ročnú tradíciu vzdelávania a vedy v odbore letectva a vesmírnych technológií. Naším cieľom je participovať na európskej vízii Clean Aviation a ponúknuť odborné znalosti napríklad v oblasti vývoja hybridných pohonných systémov a riadiacich algoritmov pre turbínové motory. Zároveň sa chceme v rámci centra pre riadenie vzdušnej dopravy posúvať vpred v oblasti digitalizácie a expandovať vo výskume riadenia bezpilotnej dopravy a tieto dve sféry do seba navzájom integrovať.“

Prispelo aj Centrum vedecko-technických informácií SR

Na podujatí sa podieľalo aj Centrum vedecko-technických informácií SR. Ako vyzdvihla riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky Centra vedecko-technických informácií SR Daniela Stiel Podmajerská: „Hydrogen Aviation Valley je vhodným príkladom toho, ako možno v strednej Európe spopularizovať aj slovenskú vedu a techniku na svetovej úrovni. Za mnohými vedeckými príspevkami a technologickými inováciami, ktoré dostali na podujatí priestor, stoja totiž práve slovenskí odborníci.“

Po úspešnom odštartovaní iniciatívy v Košiciach sa partneri plánujú zamerať na vytvorenie profesionálnej pracovnej skupiny. Na tento účel prizvú do svojich kruhov ďalších spolupracovníkov z vedeckého, výskumného i priemyselného sektora. Ich cieľom je príprava stratégie, ktorá povedie k vzniku spomínaného regionálneho centra.

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach vznikla 1. februára 2005 ako deviata fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Vďaka jej založeniu sa v Košiciach naďalej mohlo rozvíjať vzdelávanie v oblasti letectva, ktoré tam má už dlhodobú tradíciu. Od roku 2016 škola poskytuje vysokoškolské vzdelanie nielen špecialistom pre civilné letectvo, ale aj Vzdušným silám Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Od roku 2017 je v spolupráci so Slovak Training Academy súčasťou edukačných programov fakulty aj praktický výcvik profesionálnych pilotov a palubných technikov.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; zverejnené: 10. 10. 2022, autor: rpa