HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ústav informatiky SAV spolupracoval pri vývoji služieb pre projekt CESSDA

Aktualita

Projekt CESSDA. Zdroj: https://www.sav.sk

Ústav informatiky SAV, v. v. i., sa v roku 2023 intenzívne podieľal na vývoji služieb pre potreby projektu CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) a ERIC (European Research Infrastructure Consortium).

CESSDA poskytuje spoločenským vedám rozsiahle, integrované a udržateľné dátové služby. Združuje spoločenskovedné dátové archívy v celej Európe s cieľom propagovať výsledky spoločenskovedného výskumu a podporovať národný a medzinárodný výskum a spoluprácu. CESSDA poskytuje viacero služieb, pričom na jednej z nich participoval aj Ústav informatiky SAV, v. v. i.  – CESSDA Vocabulary Service. Táto služba umožňuje sociológom objavovať, prehľadávať a sťahovať riadené slovníky v rôznych jazykoch. Na ich základe môžu sociológovia porovnávať svoje výskumy. Používajú ich na označovanie samotných výskumov pre jednoznačnosť a možnosti porovnávať výstupy z týchto výskumov v jednotlivých krajinách EÚ pomocou služby CESSDA Data Catalogue.

Ústav informatiky SAV, v. v. i., bol zodpovedný za vyvíjanie nových funkcionalít, ako aj udržiavanie služby CESSDA Vocabulary Service.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 18. 1. 2024, autor: rpa