HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Univerzita v Tartu a spoločnosť Cybernetica spolupracujú na štúdiu kvantovo bezpečnej kryptografie

Aktualita

University of Tartu

Inštitút počítačových vied Univerzity v Tartu v Estónsku a spoločnosť Cybernetica začínajú spolupracovať na vytvorení nových riešení zabezpečenia údajov, ktoré by nás tiež ochránili v ére kvantových počítačov. V rámci spolupráce sa ustanovuje spoločne riadená pozícia doktoranda.

V priebehu doktorandského štúdia budú pre i-voting vytvorené nové kryptografické algoritmy – ktoré nebudú ohrozené rýchlo sa rozvíjajúcimi kvantovými počítačmi. Aj keď sú kvantové počítače, ktoré fungujú na rôznych fyzikálnych princípoch, stále vo fáze prvých pracovných prototypov, už sa našli prvé algoritmy, v ktorých majú kvantové počítače oproti konvenčným počítačom so sekvenčnými postupmi značné výhody. Bez aktualizácie súčasných riešení je však možné, že v budúcnosti môžu byť ohrozené údaje a napríklad súkromie pri i-hlasovaní.

Dan Bogdanov, vedúci Výskumného ústavu informačnej bezpečnosti v spoločnosti Cybernetica, vysvetlil, že hoci v súčasnosti ešte neexistujú kvantové počítače, ktoré by boli v blízkej budúcnosti schopné prelomiť kryptografiu použitú v estónskej elektronickej správe, je nevyhnutné byť flexibilný a pripravený inovovať naše systémy. Ako uviedol Bogdanov: „To nám umožní zabezpečiť v budúcnosti dlhodobú ochranu údajov, a to tak počas uchovávania, prenosu, ako aj spracovania údajov. Technológie spoločnosti Cybernetica ako UXP, SplitKey a Sharemind už smerujú k zavedeniu postkvantovej kryptografie a táto spolupráca k tomu určite prispeje.“

Ako uviedol prof. Jaak Vilo, vedúci Ústavu počítačových vied: „Estónske spoločnosti na zabezpečenie údajov sú s univerzitou prepojené prostredníctvom dlhodobej spolupráce, pretože ich riešenia sú všeobecne špičkové a priamo spojené s výsledkami výskumu. Medzi príklady patrí časové značenie, estónske riešenie ID-karty, systém i-voting a spoločnosti ako Cybernetica, ktoré našli praktické riešenia niekoľkých vedeckých myšlienok.“ Ako ďalej dodal Vilo: „Táto spolupráca má veľký potenciál na vytvorenie nových riešení, pri ktorých si môžeme byť istí, že keď sa predstavia, nedokážu ich zlomiť ani kvantové počítače.“

Na dizertačnú prácu napísanú v rámci spolupráce budú dohliadať Jan Villemson, vedúci výskumný pracovník Inštitútu informačnej bezpečnosti spoločnosti Cybernetica, a Dominique Unruh, profesor kryptografie na Inštitúte informatiky na Univerzite v Tartu, ktorý tiež získal renomovaný Grant Európskej rady pre výskum (ERC) na vytváranie riešení, ktoré chránia IT služby pred kvantovými počítačmi.

Cybernetica je estónska spoločnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktorá vytvorila niekoľko bezpečných riešení elektronickej správy, ako je vrstva zabezpečenej výmeny údajov X-tee, riešenie digitálnej identity používané v systéme Smart-ID a estónsky systém i-voting.

Univerzita v Tartu je vysoko uznávaná výskumná univerzita s viac ako 13 500 študentmi a viac ako 1 600 akademických zamestnancov. Ústav informatiky je rýchlo sa rozvíjajúca jednotka s 1 300 študentmi a 70 doktorandmi a približne 100 zamestnancami. V informatike sa Univerzita v Tartu umiestňuje v rebríčku 200 najlepších univerzít na svete a na prvej vo východnej a strednej Európe (Times Higher Education Ranking 2021).

Viac informácií:

Jaak Vilo, profesor, vedúci Ústavu počítačových vied, Univerzita v Tartu, +372 504 9365, jaak.vilo@ut.ee

Mari Krusten, vedúca marketingu a PR, Cybernetica, +372 524 0742, mari.krusten@cyber.ee

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.ut.ee, zverejnené: 4. 5. 2021, autor: rpa