HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

UCL a AstraZeneca spolupracujú na imunoonkologickom výskume

Aktualita

Someone in a science lab transferring liquids between containers using a pippet

Vedci z University College London (UCL), Oddelenia pre infekcie a imunitu povedú dva spoločné projekty s AstraZeneca. Dlhodobým cieľom projektov je prispieť k vývoju nových spôsobov liečby rakoviny.

Táto výskumná spolupráca bude skúmať imunitné kontrolné body, ktoré sú kľúčovými biochemickými cestami, ktoré regulujú imunitné reakcie nášho tela. Sú dôležité pri mnohých ochoreniach, vrátane rakoviny a autoimunitných chorôb.

Imunitné kontrolné body majú dôležitú úlohu pri udržiavaní našej imunitnej odpovede na normálnych úrovniach, a teda nepoškodzujú zdravé bunky. Môžu však tiež „blokovať“ špecializované bunky v našom imunitnom systéme pred napadnutím a zničením rakovinových buniek.

Lieky s inhibítorom Checkpoint, typ imunoterapie, spôsobili v poslednom desaťročí revolúciu v liečbe rakoviny a preukázali vynikajúce klinické výsledky u pacientov so silnými nádormi.

Dva projekty UCL a AstraZeneca sa zameriavajú na zvýšenie porozumenia mechanizmom imunitného kontrolného bodu a spôsobu, ako s nimi môžeme manipulovať, s cieľom nakoniec viesť k novým prístupom imunoterapie.

Zdieľanie odborných znalostí

UCL využíva na štúdium týchto ciest jedinečné predklinické modely a množstvo techník molekulárnej a bunkovej biológie. AstraZeneca poskytne množstvo nových zlúčenín, pričom obe strany budú zdieľať svoje skúsenosti z výskumu a budú ich budovať.

Tím obchodných a inovačných partnerstiev a UCL Consultants (UCLC), súčasť UCL Innovation & Enterprise, podporili rozvoj tejto spolupráce.

Dr. Kathryn Walsh, výkonná riaditeľka kancelárie viceprezidenta (Enterprise), UCL povedala: „Táto spolupráca so spoločnosťou AstraZeneca spojí jedných z najlepších odborníkov v imunoonkológii. Vďaka spolupráci experti z oboch inštitúcií posunú hranice nášho chápania úlohy imunitného systému tela. V budúcnosti budú tieto poznatky hrať cennú úlohu v tom, ako budeme schopní vyvinúť nové spôsoby liečby, ktoré pomôžu pacientom so silnými nádormi.“

Profesorka Emma Morris, riaditeľka divízie infekcií a imunity UCL, uviedla: „Sme radi, že môžeme priniesť naše vynikajúce výsledky inovatívneho výskumu, ktorý prispeje k tejto spolupráci, ktorá bude skúmať základné bunkové a molekulárne imunologické mechanizmy riadiace normálne a abnormálne imunitné reakcie.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.ucl.ac.uk, zverejnené: 8.2.2021, autor: rpa