HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tematické konferencie počas slovenského predsedníctva EUSDR

Aktualita

Slovenské predsedníctvo Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR) chce upozorniť na dve tematické konferencie:

Tematická konferencia o inováciách a digitalizácii 22. septembra 2021 (9:30–17:00)

v hybridnom formáte (na mieste v Bratislave a možnosť online účasti) organizuje slovenské predsedníctvo EUSDR

Bude sa diskutovať: Ako podporiť inovácie a digitalizáciu v dunajskom regióne, regionálne aspekty digitalizácie MSP, platformy pre experimenty a financovanie inovácií a digitalizácie

Viac informácií a program

Tematická konferencia o adaptácii na zmenu klímy: výzvy a príležitosti vo vodnom hospodárstve 27. septembra 2021 (9:30-17:00)

v hybridnom formáte (na mieste v Bratislave a možnosť online účasti) organizuje slovenské predsedníctvo EUSDR v spolupráci s prioritnou oblasťou EUSDR 4

Bude sa diskutovať: Vodný rozmer v programe prispôsobovania sa zmene klímy, pokrok v začlenení prispôsobenia sa zmene klímy do vodnej politiky, prispôsobenie vo vodnom plánovaní, ako skombinovať adaptačné stratégie v rôznych sektoroch s vodnými politikami, osvedčené postupy medziodvetvovej spolupráce a nové prístupy k miestnom meradle

Viac informácií a program

Registrácia je otvorená.

Slovenské predsedníctvo EUSDR srdečne pozýva všetkých kolegov na podujatia a taktiež vás láskavo žiada, aby ste šírili pozvanie kolegom, pre ktorých môžu byť tieto dve témy relevantné.

V prípade ďalších otázok vám je k dispozícii slovenské predsedníctvo EUSDR.

Zdroj: https://danube-region.eu, zverejnené: 27. 8. 2021, autor: rpa