HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prezentácie zo SwafS Knowledge & Brokerage Event

Aktualita

Sieť národných kontaktných bodov a projekt SiS.net3 organizovali dňa 16. januára 2020 v Bruseli pre všetky subjekty relevantné pre oblasť Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť programu Horizont 2020 podujatie s názvom SwafS Knowledge & Brokerage Event.

Hlavným cieľom podujatia bolo na jednom mieste poskytnúť informácie z prvej ruky o výzvach v rámci oblasti Veda pre a so spoločnosťou Horizontu 2020 a spojiť tak všetky relevantné subjekty ako univerzity, výskumné inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti, MSP, verejné orgány, vedecké centrá atď. s ambíciou stať sa buď potenciálnymi koordinátormi alebo partnermi v projekte.

Podujatie bolo organizované v spolupráci s Európskou komisiou.

Máte záujem zapojiť sa do projektov v oblasti Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť?
– Ste koordinátorom návrhu projektu a hľadáte partnerov?
– Chcete byť partnerom v projektovom návrhu?

– Máte v úmysle pripraviť návrh v rámci výzvy na predkladanie návrhov v oblasti Veda so a pre spoločnosť?
– Začínate budovať svoje konzorcium?

Prezentácie a ďalšie informácie aj o programe podujatia nájdete na webovej stránke podujatia – https://horizon-swafs-2020.b2match.io

Viac informácií o pracovnom programe oblasti Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť nájdete na webovej stránke Európskej komisie.
Viac informácií o projekte SiS.net nájdete na stránke projektu http://www.sisnetwork.eu/

20.11, kas