HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Súťaž záverečných prác o Cenu Aurela Stodolu

Aktualita

Ste pyšní na svoju záverečnú prácu? Súťažte o Cenu Aurea Stodolu

Skončili ste štúdium v oblasti energetiky? Svoju záverečnú študentskú prácu ste písali so zápalom a originálne? Možno máte šancu získať slušnú finančnú odmenu.

Do súťaže o Cenu Aurela Stodolu sa môžu prihlásiť študenti slovenských a českých technických univerzít so svojimi bakalárskymi, diplomovými a dizertačnými prácami z oblasti energetiky do konca augusta 2020. Prihlášku treba vyplniť elektronicky. Cena Aurelu Stodolu, svetovo významného slovenského vedca, známeho ako otca parných turbín, sa udelí už po trinástykrát.

Vďaka Slovenským elektrárňam môžu študenti za svoje práce aj tento rok získať nielen finančnú odmenu, ale aj priestor na svoju prezentáciu na podujatí Deň kariéry v elektrárňach. Akcia ponúka zaujímavé prednášky a diskusie, je príležitosťou stretnúť sa s odborníkmi z energetického sektora, získať nové vedomosti a kontakty pre ďalšie štúdium i kariéru.

Ceny Aurela Stodolu sa udeľujú za:

  • zaujímavú bakalársku prácu – v sume 500 eur,
  • výbornú diplomovú prácu – v sume 1 000 eur,
  • vynikajúcu dizertačnú prácu – v sume 1 500 eur.

Každoročné udeľovanie cien Aurela Stodolu za vynikajúce bakalárske, diplomové a dizertačné práce v oblasti energetiky je súčasťou širšieho konceptu Energia pre vzdelanie.

Slovenské elektrárne podporujú školstvo, vedu a výskum na základe Memoranda o dlhodobej spolupráci, ktoré so slovenskými technickými univerzitami podpísali v roku 2007 – pri príležitosti 70. výročia Slovenskej technickej univerzity (STU).

Hlavným cieľom spolupráce je zvýšiť záujem mladých o štúdium technických smerov a zvýšenie kvality výučby, jej adresnosti i prepojenia s praxou.

Zdroj: CVTI SR, zverejnené: 27.7.2020, autor: rpa