HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Súťaž o Európske hlavné mesto inovácií

Aktualita

Európska komisia odštartovala tretí ročník súťaže Európske hlavné mesto inovácií. Hľadať sa bude najinovatívnejšie európske mesto, po Barcelone (2014) a Amsterdame (2016). Cieľom je odmeniť to európske mesto, ktoré vytvára najlepší inovačný ekosystém spájajúci obyvateľov, verejný, akademický a podnikateľský sektor.
Tento rok výherca dostane 1.000.000 € na svoje inovačné aktivity. Druhé a tretie ocenené mesto dostane 100.000 €.
 
Súťaže sa môžu zúčastniť mestá:
– Z členských štátov EÚ alebo  pridružených krajín výskumného a inovačného programu EÚ Horizontu 2020,
– mestá s viac ako 100 000 obyvateľmi (v krajinách, kde nie je také mesto sa do súťaže môže zapojiť najväčšie mesto).

Na Slovensku je súťaž otvorená pre dve mestá – Bratislavu a Košice, lebo len tieto mestá spĺňajú podmienku vymedzenú počtom obyvateľov (nad 100 000).
 
Prihlásené mestá bude posudzovať nezávislá porota zložená z externých hodnotiteľov, hodnotiť sa budú ich inovatívne riešenie príslušnej spoločenskej výzvy, kotré uvedú vo svojej žiadosti.
 
Prihlásiť sa môžete použiť do 21. júna 2017, 17:00 (bruselského času).
 
Tu nájdete všetky aktualizácie alebo Leaflet.
 
Alebo nás kontaktujte tu: RTD-I-CAPITAL@ec.europa.eu