HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

STU cielene podporuje vedcov v špičkových grantoch a výskume

Aktualita

Seminár na STU pre uchádzačov o ERC strating grant. Zdroj: https://www.stuba.sk

STU v Bratislave začala systematickú a cielenú prípravu a podporu pre potenciálnych uchádzačov o ERC starting grant v európskom výskumnom priestore. Deje sa tak na podnet prorektora Maximiliána Strémyho na základe nominácií z jednotlivých fakúlt.

Na pôde STU sa 8. septembra 2022 uskutočnil prvý seminár určený na zvýšenie povedomia o možnostiach schémy pre potenciálnych uchádzačov, zodpovedanie prvotných otázok a na základe nich naplánovanie nasledujúceho workshopu, ktorý bude v októbri.

ERC granty (granty Európskej výskumnej rady) sa udeľujú prostredníctvom otvorenej súťaže na výskumné projekty. Jediným kritériom pri hodnotení a samotnom výbere projektov je výnimočnosť vedeckého nápadu. ERC rozdeľuje typy grantov podľa kariérnej fázy uchádzača na „Starting, Consolidator a Advanced“.

Program prípravy a podpory pre potenciálnych uchádzačov o ERC starting grant sa rozvíja v spolupráci s národným kontaktným bodom pre oblasť ERC z CVTI SR, ktorý zastupuje Zuzana Reptová.

Zdroj: https://www.stuba.sk, https://erc.europa.eu; zverejnené: 16. 9. 2022, autor: rpa