HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Startup v Grazi prináša inteligentnú náplasť na nepretržité meranie teploty

Aktualita

Rakúska spoločnosť Steadysense vyvinula inteligentnú náplasť s integrovanými senzormi, ktorá zaznamenáva telesnú teplotu nepretržite a poskytuje tak informácie o zdravotnom stave. V kombinácii s aplikáciou má inovácia umožniť nepretržité sledovanie – uvažuje sa tiež o použití na včasné odhalenie v prípade pandémie. Údaje je možné načítať a vyhodnotiť pomocou inteligentného telefónu. Vývoj inteligentnej náplasti podporila Rakúska agentúra pre podporu výskumu (FFG).

Štajerský startup chce urobiť revolúciu v meraní telesnej teploty pomocou malého bloku s integrovaným teplotným senzorom. Inteligentná senzorická náplasť umožňuje nepretržite merať telesnú teplotu, a tak nepretržite poskytuje údaje, ktoré poskytujú informácie o chorobách, ako sú infekcie a ich progrese. Steadysense je teraz schválená ako medicínsky výrobok.

Už asi pred dvoma rokmi spoločnosť so sídlom v Seiersberg-Pirka pri Grazi vyvinula a uviedla na trh kožnú náplasť, ktorá má meraním teploty detekovať plodné dni svojich nositeľov: Nárast teploty v strede cyklu ukazuje plodné dni. Náplasť je pripevnená pod pazuchou, teplotný senzor sa aktivuje aplikáciou, namerané hodnoty sa ukladajú a načítajú pomocou NFC (komunikácia v blízkom poli, aká sa používa aj pri bezkontaktných platbách). Nositeľka môže sledovať priebeh svojej teplotnej krivky prostredníctvom svojho mobilného telefónu, ktorý je založený na päťminútových intervaloch merania.

Nositeľné až týždeň

Ako uviedol Peter Gasteiner, spoluzakladateľ spoločnosti založenej v roku 2016: „Medzitým sme ním podporili viac ako 10 000 tehotenstiev, vždy sme však mali na mysli lekárske aplikácie.“ Počas koronovej pandémie sa spoločnosť, ktorá je súčasťou štajerského klastra ľudských technológií (Human.technology Styria – HTS), obrátila na inú oblasť použitia technológie inteligentného merania: nepretržité zaznamenávanie telesnej teploty s cieľom zistiť možné infekcie v dôsledku zmien v teplotnom profile v počiatočnom štádiu. Z náplasti snímača sa takpovediac vyvinul inteligentný klinický teplomer (Steadytemp). Je s ním možné dokonca aj sprchovanie, ale zhruba po týždni by sa mal meniť. Ako zhrnul Gasteiner: „Technológia snímača umožňuje nepretržité meranie, ktoré nie je vnímané ako nepríjemné.“

Ako zdôraznil vedúci partner spoločnosti: „Výsledok štúdie, ktorá bola vykonaná spolu s Lekárskou univerzitou v Grazi, potvrdzuje predpoklad, že pre lekársku diagnózu je rozhodujúca menšia hodnota teploty ako teplotná krivka.“ Ako pokračoval Robert Krause, infektológ z Med-Uni Graz, ktorý sa podieľal na klinickej štúdii: „Naša štúdia preukázala veľmi dobrú zhodu medzi Steadytempom a invazívnymi systémami merania teploty.“ Podľa jeho názoru by náplasť mohla byť dobrým diagnostickým nástrojom na charakterizovanie horúčkovitých stavov.

Ako zdôraznil Krause: „Záznam telesnej teploty a jej priebehu, vrátane automatického prenosu údajov do elektronických súborov a teplotných kriviek, by bol veľmi výhodný. Trh je obrovský, pretože teplotné krivky poskytujú veľmi dôležité informácie o možných príčinách rôznych chorôb.“ V prípade infekcie začne imunitný systém tela reagovať veľmi skoro, čo sa prejaví aj na priebehu telesnej teploty, dodal Gasteiner. So senzorovou náplasťou ste takpovediac „na pulze imunitného systému“.

Celoeurópska distribúcia

Prvé údaje o teplote boli zhromaždené aj v prípadoch Covid-19. Teplotné krivky by „zasiahli oveľa skôr“ ako bežné antigénové testy. Ako uviedol Gasteiner pri pohľade do budúcnosti: „Týmto sa otvárajú ďalšie oblasti použitia, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu v boji proti pandémii. Stále sme však na úplnom začiatku.“

Proces certifikácie produktu bol dokončený a predaj je možné teraz zaviesť v celej Európe. Startup sa zatiaľ zameriava na nemocnice, kliniky a opatrovateľské domy. Chcú tiež ponúknuť inteligentný teplomer pre domáce použitie v lekárňach. Súčasťou programu sú aj schválenia pre trhy v Japonsku, Austrálii, Mexiku, Afrike a Indii. Celkovo má výrobok veľmi vysokú rakúsku pridanú hodnotu, pričom bolo zdôraznené: Vývoj čipu pochádza z Rakúska, spoločnosť AT&S montuje elektroniku, kalibruje Steadysense a náplasť laminuje Lohmann & Rauscher.

Zdroj: FFG; https://www.derstandard.at, zverejnené: 3. 6. 2021, autor: rpa