HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Správa JRC: Návrh politiky pre implementáciu stratégií inteligentnej špecializácie

Aktualita

Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie zverejnilo správu o koncepcii a implementácii stratégií inteligentnej špecializácie (Smart Specialisation Strategy – S3).

Správa prináša nový pohľad na potrebné vyhodnotenie a monitorovanie, ktoré tvoria základnú súčasť procesu objavovania podnikateľov. V správe sú navrhované operačné etapy, ktoré prispievajú k lepšiemu návrhu politiky stratégií inteligentnej špecializácie.

Ako uviedol Christian Saublens, jeden z autorov správy: „Táto práca bola inšpirovaná 3 projektmi Interreg: Know Hub, ESSPO a Beyond EDP.“ Sme hrdí na to, že naše projekty medziregionálnej spolupráce prispievajú k rozvoju lepších stratégií inteligentnej špecializácie v celej Európe.

Inteligentná špecializácia je koncipovaná tak, že tvorba politiky v oblasti výskumu a inovácií je obsiahnutá v holistickom pohľade na miesto zameranom na rozvoj. Kombinuje organizačný prístup zdola nahor so štrukturálnym prístupom, ktorý zdôrazňuje interakcie medzi miestnymi a medzinárodnými aktérmi, ktorí sa zúčastňujú a uľahčujú procesy reflexívneho učenia.

Otázka spravovania (governance) je kľúčová a viacúrovňové spravovanie má zásadný význam. Potreba prepojiť sektorové politiky zhora nadol s miestnymi faktami a ambíciami, ktoré sa premietnu do konkurenčnej výhody generujúcej rast a zamestnanosť, robí zo spravovania základný kameň procesu. Prijatie alebo začleňovanie stratégií inteligentnej špecializácie, ktoré umožňuje, aby všetky sektorové politiky fungovali s celkovým usmernením v súčinnosti s novou agendou EÚ, je nástrojom úspešnej implementácie. Existujú príležitosti na lepšie prepojenie medzi stratégiami inteligentnej špecializácie a ďalšími programami, ako je Horizon Europe, na úplné riešenie výziev stanovených v rámci Zelenej dohody a Novej priemyselnej stratégie.

Správa JRC sa zameriava na novú generáciu stratégií inteligentnej špecializácie a na ich očakávané dopady. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby väzby medzi všetkými zložkami ich koncepcie a stratégie posilňovali celkovú súdržnosť verejnej intervencie.

Viac informácií:

JRC Science for Policy Report

Zdroj: JRC, zverejnené: 17.2.2021, autor: rpa