HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Správa Eurydice – Vzdelávanie dospelých a odborná príprava v Európe

Aktualita

Správa Eurydice – Vzdelávanie dospelých. Zdroj: SAAIC

Nová správa Eurydice skúma vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých v Európe so zameraním na politiky a opatrenia na podporu dospelých s nízkou úrovňou základných zručností a tých, ktorí majú nízku alebo žiadnu kvalifikáciu.

Správa ponúka:

  • štatistické údaje z medzinárodných prieskumov;
  • kvalitatívne údaje týkajúce sa 42 systémov vzdelávania;
  • pohľad na vzájomne prepojené oblasti vnútroštátnych rámcov riadenia a politiky;
  • priblíženie verejne dotovaného vzdelávania dospelých, finančnej podpory a stimulov;
  • prehľad opatrení na uznávanie a validáciu neformálneho vzdelávania;
  • iniciatívy zamerané na zvyšovanie informovanosti, osvetu v oblasti vzdelávania a poradenstvo.

Publikáciu si môžete prečítať a stiahnuť v slovenčine.

Viac informácií:

Vzdelávanie dospelých a odborná príprava v Európe

Zdroj: SAAIC; https://op.europa.eu, zverejnené: 17. 5. 2023, autor: rpa