HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Správa EUA: Budovanie základov výskumu – Vízia budúcnosti doktorandského vzdelávania v Európe

Aktualita

Správa EUA. Zdroj: https://eua.eu

Rada Asociácie európskych univerzít (EUA) pre doktorandské vzdelávanie vypracovala túto publikáciu v čase, keď globálne výzvy, ako je klimatická kríza a potreba vybudovať udržateľnejšiu planétu, spolu s novými príležitosťami (napr. digitalizácia), viedli univerzity k hlbokej úvahe o tom, ako vzdelávanie môže ďalej napredovať a zostať otvorené a dodržiavať základné hodnoty akademickej obce.

Je to tiež takmer dve desaťročia, odkedy Salzburské princípy položili základy dôležitých reforiem v doktorandskom vzdelávaní. Odvtedy sa oblasť doktorandského vzdelávania v Európe výrazne zmenila, pokiaľ ide o jeho formu a obsah.

Tento dokument analyzuje vnútorné a vonkajšie faktory, ktoré formujú budúcnosť doktorandského vzdelávania v Európe, a navrhuje možné spôsoby, ako môžu univerzity čeliť súčasným a budúcim výzvam v tejto kľúčovej oblasti.

Slúži tiež ako zdroj reflexie pre univerzity, ktoré chcú udržiavať svoje stratégie a procesy aktuálne v rýchlo sa meniacom svete.

Viac informácií:

Building the Foundations of Research

Zdroj: https://sciencebusiness.net, https://eua.eu, zverejnené: 27. 6. 2022, autor: rpa