HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoznajte Študentské osobnosti Slovenska v strojárstve, kultúre a elektrotechnike

Aktualita

Ing. Lukáš Tóth; Mgr. art. Martin Mjartan; Ing. Petra Urbancová.

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska je celoštátna súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť študenti prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia vo veku od 18 do 35 rokov. Do súťaže sa však študenti neprihlasujú sami – nominujú ich jednotlivé fakulty alebo vedecké pracoviská.

Tento rok odborná porota, zložená z odborníkov menovaných garantmi projektu, vyberala víťazov z 91 nominácií a 13 laureátov si oneskorene v júli prevzalo ocenenie v Pálffyho paláci.

Celoslovenskú súťaž organizuje nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia – Obchodná komora mladých. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Odborným garantom súťaže je Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.

Víťazi 12 kategórií získali diplom o víťazstve vo svojej kategórii, vecnú cenu a finančnú odmenu. Absolútny víťaz získal špeciálnu finančnú odmenu a ďalšie vecné ceny. Laureátmi tohto ocenenia v roku 2021 sa stali:

Viac informácií o Študentských osobnostiach Slovenska

Ing.Lukáš Tóth s modelom vodíkového auta. Foto: Ján Laštinec - CVTI SR

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 4. 8. 2021, autor: rpa