HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovenský startup Nitroterra získal investíciu vyše 1-milión EUR

Aktualita

Slovenský startup Nitroterra si zabezpečil investície viac ako 1-milión EUR poskytnuté CB Growth ONE, fondom spravovaným CB Investment Management, ktorého cieľom je podpora vznikajúcich startupov.

Startup Nitroterra, ktorý bol založený v roku 2018 a získal tohtoročný program akcelerátora UPLIFT, stavia platformu na rozšírenie a zefektívnenie využívania mikrobiálnych biofertilizátorov v poľnohospodárstve. Získaná investícia umožní skupine Nitroterra dokončiť vývoj jedinečnej technológie na výrobu biofertilizérov, predstaviť jej prvú komerčnú verziu a vstúpiť na trhy na Slovensku a v stredoeurópskom regióne.

Nové prostriedky pre startup pochádzajú z fondu CB Growth One, ktorý spravuje CB Investment Management (CBIM). CBIM je dcérskou spoločnosťou Crowdberry, ktorá spravuje zdroje v celkovej výške 23-miliónov EUR a je financovaná Slovak Investment Holding a ich vlastnými zdrojmi. Je potrebné poznamenať, že sa aktívne usilujú investovať do mladých slovenských spoločností s menej ako 3-ročnou obchodnou históriou a potenciálom pre medzinárodnú stopu.

Ako uviedol Radoslav Bonk, predseda predstavenstva spoločnosti Nitroterra Technology: „Veľmi si vážime dôveru a podporu našich zámerov, ktoré sme dostali od investora a jeho riadiaceho tímu. Je úžasné, že témy ochrany zdravia pôdy a trvalo udržateľných poľnohospodárskych postupov rezonujú na Slovensku rovnako ako v iných rozvinutých krajinách. Veríme, že poľnohospodári doma aj v zahraničí ocenia aj významné ekonomické úspory z výrobných nákladov, ktoré prinášajú naše riešenia.“


Používanie syntetických hnojív v poľnohospodárstve a ich negatívny vplyv na životné prostredie patria medzi kľúčové témy v celosvetovom meradle. Ako dodal Michal Nešpor, partner CB Investment Management: „Nitroterra prináša pre spoločnosť priekopnícke riešenie s výraznými výhodami, pretože predstavuje ekologickejšiu a lacnejšiu alternatívu k minerálnym hnojivám, ktorých dlhodobé a často nadmerné využívanie degraduje pôdu, vodné zdroje a vzduch a zvyšuje aj negatívne účinky sucha. Z investičného hľadiska ponúka Nitroterra atraktívny potenciál rastu pre investora, a to nielen z komerčného hľadiska. Zameriava sa predovšetkým na kritériá zodpovedného investovania, tzv. Investovanie do ESG (Environmental, Social and Governance) s dôrazom na environmentálne, sociálne a podnikové riadiace faktory, ktoré sú dôležité pre udržateľnosť a stabilitu finančných trhov – najmä v dnešných náročných a neistých časoch.“

Pilotný projekt skupiny Nitroterra sa uskutočňuje v tejto sezóne v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Rybany a výskumníkmi z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V posledných týždňoch Nitroterra dokončuje aj svoje projekty na nadchádzajúce roky zamerané na ďalšie terénne testy, modernizáciu svojich technológií, vývoj dátových nástrojov a prípravu na expanziu na ďalšie vybrané trhy. Začínajúca spoločnosť dúfa, že sa rozšíri v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Austrálii a pokryje významnú časť svetového trhu s dusíkatými minerálnymi hnojivami vo výške 65-miliárd EUR. Aby Nitroterra získala prostriedky na implementáciu týchto projektov, žiada tiež o financovanie z európskeho grantu EIC Accelerator.

No alternative text description for this image

Zdroj: Nitroterra; https://www.eu-startups.com, zverejnené: 24.6.2020, autor: rpa