HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovensko bude mať vlastné „superpočítačové“ centrum

Aktualita

Slovensko bude mať vlastné „superpočítačové“ centrum

Na Slovensku vzniká Národné kompetenčné centrum pre HPC (High performance computing), čo je skratka pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku. Na jeho vytvorení pracuje Centrum spoločných činností SAV – Výpočtové stredisko v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Slovensko sa tak pripojí do siete 33 národných kompetenčných centier, ktoré v zahraničí už fungujú. Projekty EuroCC a CASTIEL, vďaka ktorým nové centrum vzniká, majú odstrániť nedostatky v zručnostiach v oblasti HPC a zároveň podporiť spoluprácu a implementáciu najlepších postupov v Európe.

Na tejto iniciatíve sa v súčasnosti podieľa 32 európskych krajín, ktoré združujú svoje prostriedky z EÚ aj so súkromnými partnermi, aby sa EÚ mohla stať svetovým lídrom v oblasti superpočítačov.

K typickým spôsobom využitia HPC technológií patria rôzne inžinierske simulácie, materiálový výskum, dizajn liečiv, alebo aj predpovede počasia.

Samotný HPC Lab má byť spúšťačom ako podporiť HPC technológiu v slovenských firmách, ako ju preniesť do vývoja nových produktov a využívať pri optimalizácii riešení a zefektívnení prevádzkových stratégií. Centrum spoločných činností SAV vkladá do projektu dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním HPC a ľudský kapitál v podobe svojich expertov.

Aj Európska komisia považuje vysokovýkonné počítanie (HPC) za kľúčovú technológiu, ktorá podporuje inovácie v priemysle, základný i aplikovaný výskum. Dôkazom je vytvorenie Spoločného európskeho podniku pre HPC (EuroHPC JU) zo strany členských štátov, ku ktorým sa pridalo v roku 2019 aj Slovensko. S využívaním HPC technológie u nás počíta aj Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022.

Trvanie projektu CASTIEL (koordinácia a podpora národných kompetenčných centier na európskej úrovni) je tiež stanovené od 1. septembra 2020 na dvojročné obdobie s dodatočným financovaním z rámcového programu EÚ Horizont 2020 v sume dva milióny eur.  

Dva projekty boli vybrané v rámci výzvy EuroHPC-04-2019 a bude ich koordinovať HLRS, jeden z členov Gaussovho centra pre superpočítanie.

Viac informácií nájdete na stránke EuroHPC JU.

Zdroj: SAV; https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 22.9.2020, autor: rpa