HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovakia: Regional innovation ecosystems of the future

Aktualita

CIVITTA spolu s EIT Digital publikovali správu Slovensko: Regionálne inovačné ekosystémy budúcnosti.

Správa propaguje sektory a oblasti inovácií, ktoré sú najsľubnejšie pre napredovanie slovenského inovačného ekosystému.

Do popredia širšej diskusie sa dostáva päť vznikajúcich podnikateľských a technologických komunít:

  • zdravotná starostlivosť,
  • klimatická odolnosť,
  • fintech,
  • digitálny a kreatívny priemysel a
  • mobilita.

Štúdia odôvodňuje, že mestá a regióny by mali podporovať podnikanie vytváraním príležitostí a priestorov, kde môžu podnikatelia komunikovať s ostatnými zainteresovanými stranami.

Podnikatelia na Slovensku majú v súčasnosti lepšie podmienky na financovanie, podporu a pozornosť ako pred desiatimi rokmi.

Aby však mohli konkurovať iným krajinám, podpora musí byť rozsiahlejšia, aby inovačné komunity mohli poháňať rast, konkurencieschopnosť a atraktívnosť slovenských regionálnych ekonomík.

Viac informácií:

Slovakia: Regional innovation ecosystems of the future

Zdroj: CIVITTA, zverejnené: 9. 11. 2021, autor: rpa