HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovák skúma najvzácnejší prvok na svete

Aktualita

Medzinárodný tím vedcov, medzi ktorými je aj slovenský vedec Lukáš Félix Pašteka z Univerzity Komenského v Bratislave, spolu s Európskou organizáciou pre jadrový výskum vôbec prvýkrát namerali hodnotu jednej z doteraz neznámych vlastností astátu, ktorý môže liečiť rakovinu.

Nová štúdia v časopise Nature Communications teraz ako prvá odhalila významné chemické vlastnosti prvku, ktoré sú dôležité pri navrhovaní liečby rakoviny. Čoraz viac sa ukazuje, že tento prvok má potenciálne vynikajúce vlastnosti pri liečbe rakoviny. Obzvlášť by mohol zabrať pri nádoroch, ktoré sa ťažko ničia. Jedným zo spoluautorov štúdie je Lukáš F. Pašteka z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie UK.

Hoci sa astát prirodzene vyskytuje v zemskej kôre, je ho tam príliš málo, aby bola ťažba ekonomicky výhodná. Okrem toho sa v zemi vyskytuje v podobe, ktorá nie je vhodná na medicínske použitie.

Lukáš F. Pašteka vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave odbor teoretická a počítačová chémia. Po získaní titulu PhD absolvoval trojročný postdoktorandský pobyt na Massey University v Aucklande (Nový Zéland). V súčasnosti pôsobí na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie, PríF UK. Vo svojej práci sa sústreďuje predovšetkým na výskum relativistických efektov v chémii a modelovanie a predpovedanie vlastností ťažkých a superťažkých prvkov a ich zlúčenín. Okrem toho sa v spolupráci s výskumníkmi z Groningenu (NL), Aucklandu (NZ) a Sydney (AU) snaží o návrh a smerovanie experimentov usilujúcich sa o hľadanie „novej fyziky“, teda javov za hranicou tzv. štandardného modelu fyziky, ako sú napr. zmeny v hodnotách fundamentálnych konštánt v čase a priestore, nenulový dipólový moment elektrónu alebo detekcia tmavej hmoty. V rokoch 2017-2018 bol súčasťou prestížneho medzinárodného projektu „Molecules in Extreme Environments“ pod záštitou Centra pokročilého výskumu Nórskej akadémie vied v Osle. Okrem výskumu a učenia sa venuje popularizácii vedy a aktivitám zameraným na podporu talentovaných študentov.

Zdroj: HN; https://zijemvedu.sk, https://tech.sme.sk, zverejnené: 21.9.2020, autor: rpa