HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Séria webinárov na tému duševné vlastníctvo

Aktualita

Marcové webináre na tému DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

UVP TECHNICOM v spolupráci s Centrom transferu technológií pri CVTI SR pripravili v marci 2021 sériu troch webinárov zameraných na tému „DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO“.

Webináre sú určené pre startupy, podnikateľov a záujemcov o podnikanie.

Bližšie informácie o obsahovej náplni jednotlivých webinárov

Zdroj: https://nptt.cvtisr.sk, zverejnené: 18.2.2021, autor: rpa