HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SAVE THE DATE: Konferencia – Vplyv spoločenských vied a humanitných vied na európsky výskumný program

Aktualita

Upozorňujme Vás na jesennú konfereciu, ktorá sa bude týkať spoločenských oblastí a uskutoční sa vo Viedni počas rakúskeho predsedníctva Rade EÚ. Poznačte si do kalendárov!

V dňoch 28. – 29. novembra 2018 sa vo Viedni v spolupráci s rakúskym predsedníctvom Rady EÚ uskutoční konferencia „Vplyv spoločenských vied a humanitných vied na európsky výskumný program – hodnotenie SSH v misiách zameraných na výskum“.

Viac informácií nájdete na web stránkach podujatia.

POZOR: Termín na predloženie príspevkov a posterov je 31. máj 2018.