HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SAVE-THE-DATE! Copernicus Contributing Missions workshop

Aktualita

Copernicus Contributing Missions workshop

Európska komisia organizuje v dňoch 16. a 17. novembra 2021 online workshop na tému: Copernicus commercial satellite data and European new space (Copernicus Contributing Missions). Seminár sa bude zaoberať činnosťou komerčných satelitných údajov, ktoré poskytujú takzvané Copernicus Contributing Missions s cieľom uspokojiť predovšetkým potreby služieb Copernicus v oblasti údajov VHR. To znamená aj možné opätovné použitie týchto údajov verejnými orgánmi zúčastnených štátov programu Copernicus.

Organizátori podujatia zároveň hľadajú európskych aktérov v oblasti tzv. New Space, ktorí by na seminári predstavili svoje nové vesmírne aktivity a uviedli, ako ich aktivity/údaje konkrétne reagujú na potreby/požiadavky služieb programu Copernicus.

Zapojiť sa môžu malé a stredné podniky, začínajúce podniky a podnikatelia, ktorí by chceli predstaviť svoje nové aktivity, riešenia, služby v oblasti vesmírnych údajov. V prezentácii by malo byť uvedené, ako by daná činnosť/údaje mohli konkrétne reagovať na potreby/požiadavky na údaje v rámci služieb programu Copernicus.

Deadline na prihlásenie pre speakrov je 31. október 2021.

CALL FOR SPEAKERS

Termín seminára: 16. a 17. novembra 2021 v čase 14.00 – 17.30, online

Registrácia pre verejnosť

Viac informácií

PROGRAM COPERNICUS

Program Copernicus pre pozorovanie Zeme je jednou z vlajkových lodí Vesmírneho programu Únie. Copernicus je popredným poskytovateľom údajov z pozorovania Zeme, ktoré sa využívajú na zlepšenie kvality života európskych občanov. Voľný a bezplatný prístup k prevažnej väčšine údajov z programu Copernicus má každý občan alebo organizácia. Program Copernicus pokrýva služby v 6 tematických oblastiach: atmosféra, morské prostredie, pevnina, zmena klímy, bezpečnosť a núdzové situácie.

Zdroj: EK, https://www.copernicus.eu/en, zverejnené: 18.10.2021, autor: kha