HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ruská účasť na projekte jadrovej fúzie ITER „nie je ľahká téma“ po invázii

Aktualita

Projekt jadrovej fúzie ITER. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Rusko ako jeden zo siedmich zakladateľov experimentu fúzie ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), ktorý vznikol počas studenej vojny, nemožno z projektu vylúčiť. Európa sa však môže rozhodnúť obmedziť svoju účasť.

Keď svet po invázii na Ukrajinu oddeľuje Rusko od čoraz väčšieho počtu spoločných výskumných a inovačných projektov, ohlušujúce ticho sa rozhostilo od megaprojektu ITER, ktorý sa snaží demonštrovať potenciál jadrovej fúzie vybudovaním najväčšieho tokamaku na svete v juhozápadnom Francúzsku.

ITER spoločne navrhli a posunuli vpred uprostred studenej vojny vodcovia USA a Ruska Ronald Reagan a Michail Gorbačov. Bol to významný moment pre vedeckú diplomaciu, ale dnes je budúcnosť ITER ako kanála spolupráce medzi Ruskom a Západom otázna.

Spolu so škrtmi vo výskumných väzbách nariadených vládou v celej Európe bolo Rusko zbavené ďalších veľkých spoločných výskumných projektov. Minulý týždeň laboratórium fyziky častíc CERN pozastavilo Rusku štatút pozorovateľa organizácie. Pred týždňom európsky projekt, röntgenový laser s voľnými elektrónmi, uviedol, že nezačne nové dohody s ruskými inštitúciami a pozastavuje existujúce.

Ukrajinská rada mladých vedcov vyzvala Rusko, aby bol zakázaný ITER, ale nemusí to byť také jednoduché. Rusko je spolu s Čínou, EÚ, Indiou, Japonskom, Kóreou a USA jedným zo siedmich zakladateľov 35-ročného projektu. V skutočnosti to znamená, že neexistuje spôsob, ako ho úplne vylúčiť z projektu.

Ako uviedol na zasadnutí ITER o energii jadrovej syntézy 15. marca 2022 pre výbor Európskeho parlamentu pre energetiku, priemysel a výskum Jan Panek, zástupca generálneho riaditeľa Európskej komisie zodpovedný za jadrovú energiu, bezpečnosť a ITER: „V dohode o projekte ITER nie je žiadne ustanovenie, ktoré by umožňovalo vylúčenie jedného zo signatárov.“

Na rozdiel od CERNu nemá Rusko len štatút pozorovateľa, ale skôr aktívne prispieva k výstavbe ITER. Je napríklad hlavným dodávateľom nióbovo-cínového supravodivého materiálu pre magnety ITER a vyrába kľúčové komponenty vrátane gyrotrónov, zariadení generujúcich energiu v systéme ohrevu elektrónovej cyklotrónovej rezonancie. Rusko dodá celkovo osem týchto zariadení, čo predstavuje tretinu celkovej inštalovanej kapacity na stroji ITER.

Rusko tiež skonštruovalo a otestovalo prototyp „riaditeľskej kupoly“, komponentu v spodnej časti plazmovej komory, ktorý získava teplo a popol produkovaný fúznym reaktorom. To bolo dodané z Ruska do ITER v decembri 2021.

Okrem toho, že Rusko je tak neoddeliteľne spojené s výstavbou ITER, sankcionovanie Ruska bude ťažké, keďže iní členovia vrátane Číny a Indie neodsúdili inváziu na Ukrajinu. Panek ďalej uviedol, že vládne stanovy znamenajú, že určitá forma sankcie je technicky realizovateľná, ale nájsť kompromis medzi všetkými zúčastnenými krajinami bude ťažké.

Ako dodal Panek: „Nie je to ľahká téma. Viete si predstaviť, že v organizácii, ktorá má sedem zainteresovaných strán vrátane Ruska, ale aj Číny, Indie, USA, Európy, Kórey a Japonska, to musí byť výsledok veľmi citlivej diskusie.“

Jedným zo spôsobov, ako môže EÚ urobiť krok, je obmedzenie vlastnej spolupráce s ruskými spoločnosťami v projekte so sídlom vo Francúzsku, poznamenal Panek. Ďalej dodal: „Poslednou vrstvou je účasť Európy na projekte, dodávky, ktoré do Európy robíme, a rozsah, v akom môžeme zmeniť našu politiku, ktorá bola v minulosti otvorená aj spolupráci s ruskými spoločnosťami.”

Tu, uviedol Panek, sa na technológiu jadrovej syntézy nevzťahujú žiadne oficiálne sankcie EÚ. Keďže sa však invázia stáva čoraz krvavejšou, sankcie sa neustále sprísňujú, pričom Európska komisia v 14. marca 2022 zverejnila štvrté kolo zákazov obchodovania s Ruskom.

Aktuálnym cieľom je po prvýkrát napájať stroj ITER v decembri 2025. To sa však teraz zdá nepravdepodobné z dôvodu oneskorení spôsobených problémami s dodávkami spôsobenými pandémiou COVID-19 a neistotou, ktorá prichádza s takýmto prvým projektom svojho druhu. Panek na záver uviedol, že ITER je teraz v procese prehodnocovania harmonogramov a rozpočtov.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 16. 3. 2022, autor: rpa